Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Энергоресурсы
25.11.2023 :: 11:09
Ситуація з наявністю автогазу на заправках залишається напруженою

Середня роздрібна вартість автогазу в Україні за тиждень із 20 по 24 листопада збільшилася на 0,70 грн/л, до 36,07 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Як повідомляв enkorr, роздрібні мережі проводять акції «чорної п’ятниці», які будуть тривати протягом трьох днів. Разом з Тим майже у всіх регіонах України лишаються перебої з постачаннями автогазу на низці АЗС. Про це enkorr повідомляють спостерігачі й джерела у паливних компаніях.

Найгірша ситуація з постачанням газу на АЗК - у мережі групи «Приват» (ANP, Avias тощо). Зі
слів учасників ринку, у вільному продажу газу в мережі немає. «Газу або немає, або продаж тільки за талонами чи через додаток», - прокоментував ситуацію співрозмовник, знайомий із ситуацією, що склалася з автогазом. Згідно з даними enkorr, останній раз компанії вдалося завезти в країну імпортний ресурс 9 листопада.

Не набагато краща ситуація у Prime – на більшості АЗК мережі реалізацію автогазу призупинено.

Є певні проблеми з наявністю газу і в мережі «БРСМ-Нафта». Як зазначають учасники ринку, це пов’язано з недостатньою кількістю газовозів. «Ситуація не критична, газ періодично з’являється в мережі, проте казати про стабільні постачання не виходить», - поділилися в одній із паливних компаній Київської обл.

Відчувається нестача газу і на UPG. Велику кількість газовозів компанії, яка є одним із найбільших імпортерів газу автомобільним транспортом, наразі заблоковано на західному кордоні.

Фіксуються точкові проблеми і в мережах «Авантаж 7» і Motto (західні регіони). Помічені точкові зникнення газу на Socar в Одеській області. Джерело у представництві азербайджанської компанії повідомило, що загалом мережу забезпечено ресурсом, а перебої в реалізації мають нетривалий характер.

Також важка ситуація на багатьох поодиноких АЗС і АГЗП у різних регіонах. Нагадаємо, що джерелами постачань для невеликих паливних операторів, які не мають власного імпорту, є аукціони внутрішніх виробників і пропозиції трейдерів-імпортерів. Разом із тим вартість газу в цих джерелах становить 33 - 35 грн./л на умовах FCA, що не дозволяє утримати конкурентну ціну в роздробі.

У мережах ОККО й WOG зникнень газу не помічено. Також стабільна ситуація в більшості мереж середнього цінового діапазону країни. Наприклад, у BVS, «Автотрансі», RLS й VST запевнили, що на 100% забезпечені ресурсом. «Звичайно, ми не кажемо про залиті бази, однак мережі працюють без будь-яких перебоїв», - пояснює представник однієї з мереж.

Нагадаємо, що основна причина дефіциту газу - блокування автомобільних переходів на україно - польському кордоні. Після широкомасштабного вторгнення РФії в Україну автотранспорт став основним у структурі імпорту автогазу в нашу країну. Наразі доля автомобільних постачань газу в загальному обсязі імпорту зменшується. Якщо в окремі місяці 2023 р. доля автомобільних постачань сягала 75%, то у листопаді - біля 45%.

Зі слів керівника газового напряму ГК «Надєжда» Станіслава Батраченка, перехід ринку на нові канали постачання призвів до суттєвого збільшення товару у дорозі. Він оцінює дефіцит газу на рівні 400 - 500 т на добу і вважає, що такий обсяг можна замістити залізничними постачаннями, але на це потрібен час.

«Ситуація, наприклад, на ПП «Рава-Руська» змінюється щогодини. Вчора (23 листопада - ek) зранку газовози ще якось трохи проїжджали, а вже надвечір усе стало», - розповів один із великих імпортерів.

Крім того, 23 листопада розпочалося блокування четвертого КПП - «Шегині - Медика». Водночас, за повідомленням прикордонників, є непідтверджена інформація щодо намірів страйкарів поширити блокування також на пункт контролю «Нижанкович - Мальховіце». Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 авто.

Джерело: EnKorr

 

Ситуация с наличием автогаза на заправках остается напряженной

Средняя розничная стоимость автогаза в Украине за неделю с 20 по 24 ноября увеличилась на 0,70 грн./л до 36,07 грн./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Как сообщал enkorr, розничные сети проводят акции «черной пятницы», которые продлятся в течение трех дней. Вместе с тем, почти во всех регионах Украины остаются перебои с поставками автогаза на ряде АЗС. Об этом сообщают наблюдатели и источники в топливных компаниях.

Худшая ситуация с поставкой газа на АЗК - в сети группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.). По словам участников рынка, в свободной продаже газа в сети нет. «Газа или нет, или продажа только по талонам или через приложение», - прокомментировал ситуацию собеседник, знакомый с ситуацией, которая сложилась с автогазом. Согласно данным enkorr, в последний раз компании удалось завезти в страну импортный ресурс 9 ноября.

Не намного лучше ситуация в Prime - на большинстве АЗК сети реализация автогаза приостановлена.

Есть определенные проблемы с наличием газа и в сети БРСМ-Нефть. Как отмечают участники рынка, это связано с недостаточным количеством газовозов. «Ситуация не критическая, газ периодически появляется в сети, однако говорить о стабильных поставках не получается», - поделились в одной из топливных компаний Киевской обл.

Ощущается нехватка газа и на UPG. Большое количество газовозов компании, которая является одним из крупнейших импортеров газа автомобильным транспортом, заблокирована на западной границе.

Фиксируются точечные проблемы и в сетях Авантаж 7 и Motto (западные регионы). Замечены точечные исчезновения газа на Socar в Одесской области. Источник в представительстве азербайджанской компании сообщил, что в целом сеть обеспечена ресурсом, а перебои в реализации носят непродолжительный характер.

Также тяжелая ситуация на многих АЗС и АГЗП в разных регионах. Напомним, что источниками поставок для небольших топливных операторов, не имеющих собственного импорта, аукционы внутренних производителей и предложения трейдеров-импортеров. Вместе с тем, стоимость газа в этих источниках составляет 33 - 35 грн./л на условиях FCA, что не позволяет удержать конкурентную цену в рознице.

В сетях ОККО и WOG исчезновения газа не замечено. Также стабильна ситуация в большинстве сетей среднего ценового диапазона страны. К примеру, в BVS, «Автотрансе», RLS и VST заверили, что на 100% обеспечены ресурсом. «Конечно, мы не говорим о залитых базах, однако сети работают без каких-либо перебоев», - объясняет представитель одной из сетей.

Напомним, что основная причина дефицита газа - блокирование автомобильных переходов на украино - польской границе. После широкомасштабного вторжения РФ в Украину автотранспорт стал основным в структуре импорта автогаза в нашу страну. В настоящее время доля автомобильных поставок газа в общем объеме импорта уменьшается. Если в отдельные месяцы 2023 г. доля автомобильных поставок достигала 75%, то в ноябре - около 45%.

По словам руководителя газового направления ГК «Надежда» Станислава Батраченко, переход рынка на новые каналы поставок привел к существенному увеличению времени товара в пути. Он оценивает дефицит газа на уровне 400 - 500 т в сутки и считает, что такой объем можно заместить железнодорожными поставками, но на это нужно время.

«Ситуация, например, на ПП «Рава-Русская» меняется каждый час. 23 ноября утром газовозы еще как-то проезжали, а уже к вечеру все стало», - рассказал один из крупных импортеров.

Кроме того, 23 ноября началась блокировка четвертого КПП - «Шегини - Медика». В то же время, по сообщению пограничников, есть неподтвержденная информация о намерениях забастовщиков распространить блокировку также на пункт контроля «Нижанкович - Мальховице». Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей.

Источник: EnKorr

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}