УЗ та USAID підписали меморандум про співпрацю в розвитку зернового експорту України ©

АТ «Укрзалізниця» та компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), який передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-центр УЗ.

«Посилюємо велику спільну роботу з розбудови залізничної зернової логістики Україна - ЄС разом з нашими партнерами Проєктом USAID. Наше спільне завдання - збільшення експорту зерна шляхом розробки рішень, які допоможуть підвищити та продемонструвати ефективність і рентабельність залізничної експортної логістики України», - наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Зокрема, такими рішеннями меморандум визначає підтримку в ремонті та відновленні вагонів-зерновозів (хоперів) та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном, зменшення витрат на транспортування зерна шляхом покращення транскордонного співробітництва щодо транспортних зборів та правил, спільних дій, які зменшують витрати та підвищують ефективність процесів зважування та сканування вантажів, а також вдосконалення перевантажувального обладнання.

Також серед них - надання комплексних послуг з проєктування й будівництва на пріоритетних пунктах перетину кордону (ППК) та інші напрямки й проєкти, що за згодою учасників меморандуму дозволять збільшити можливості України та її залізничної мережі для експорту аграрної продукції.

У рамках проєкту DAI Global працюватиме над підтримкою відновлення та розвитку інфраструктури країни й інфраструктури окремих галузей економіки України, насамперед галузі залізничного транспорту. Це може включати, серед іншого, модернізацію інфраструктури пунктів перетину кордону, закупівлю маневрових локомотивів, обладнання для зважування та моніторингу перевезень вантажів, з акцентом на зернові культури.

Також компанія сприятиме та надаватиме підтримку в залученні додаткового фінансування, у тому числі від міжнародних фінансових організацій, для реалізації інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» та австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria домовились про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Відповідний меморандум сторони підписали 14 вересня 2023 р.

tbu.com.ua

 

УЗ и USAID подписали меморандум о сотрудничестве по развитию зернового экспорта Украины ©

АО «Укрзализныця» и компания DAI Global LLC подписали меморандум по реализации проекта международной технической помощи «Экономическая поддержка Украины», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), предусматривающим развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

«Усиливаем большую совместную работу по развитию железнодорожной зерновой логистики Украина - ЕС вместе с нашими партнерами Проектом USAID. Наша общая задача - увеличение экспорта зерна путем разработки решений, которые помогут повысить и продемонстрировать эффективность и рентабельность железнодорожной экспортной логистики Украины», - подчеркнул председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

В частности, такими решениями меморандум определяет поддержку в ремонте и восстановлении вагонов-зерновозов (хопперов) и приобретении локомотивов, перевозящих вагоны с зерном, уменьшение расходов на транспортировку зерна путем улучшения трансграничного сотрудничества по транспортным сборам и правилам, совместных действий, которые уменьшают расходы и повышают эффективность процессов взвешивания и сканирования грузов, а также усовершенствование перегрузочного оборудования.

Также среди них - предоставление комплексных услуг по проектированию и строительству на приоритетных пунктах пересечения границы (ППК) и другие направления и проекты, которые с согласия участников меморандума позволят увеличить возможности Украины и ее железнодорожной сети для экспорта аграрной продукции.

В рамках проекта DAI Global будет работать над поддержкой восстановления и развития инфраструктуры страны и инфраструктуры отдельных отраслей экономики Украины, прежде всего отрасли железнодорожного транспорта. Это может включать, в частности, модернизацию инфраструктуры пунктов пересечения границы, закупку маневровых локомотивов, оборудование для взвешивания и мониторинга перевозок грузов, с акцентом на зерновые культуры.

Также компания будет оказывать содействие и оказывать поддержку в привлечении дополнительного финансирования, в том числе от международных финансовых организаций, для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, что АО «Укрзализныця» и австрийская железнодорожная компания Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября 2023 г.

tbu.com.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua