ОПЗ просить президента України сприяти відновленню виробництва

Трудовий колектив АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) просить президента України Володимира Зеленського сприяти запуску виробництва. Про це ідеться у зверненні трудового колективу заводу до президента України.

В листі до В.Зеленського колектив нагадав, що під час його робочої поїздки на Одещину 31 травня 2023 р. він надав доручення щодо запуску основних виробничих потужностей заводу не пізніше 1 серпня 2023 р.

«На виконання цього доручення, а також доручення керівника Офісу президента України, прем’єр-міністра і начальника Одеської обласної військово адміністрації на підприємстві з 18 червня по 1 серпня було проведено повний комплекс ремонтно-ревізійних робіт та підготовлено основні потужності ОПЗ до пускових операцій. Трудовий колектив повідомив, що 7 липня в Одеській ОВА відбулась нарада щодо поточного стану та перспектив діяльності ОПЗ. В межах роботи із пошуку можливостей забезпечення заводу основною сировиною 19 липня поточного року між ОПЗ та ТОВ «Компанія Агроторггруп» укладено договір на постачання аміаку рідкого технічного та карбаміду», - йдеться в зверненні.

Було проведено перемовини, результатом яких стала домовленість з контрагентами щодо постачання природного газу та електроенергії по найнижчим цінам, враховуючи ринкову кон’юнктуру на цей час. Також були обговорені можливі додаткові ризики щодо запуску потужностей в період воєнного стану.

Запуск заводу планувався 7 серпня 2023 р.

При цьому зазначається, що за результатами загальних зборів акціонерів, які тривали з 24 липня по 2 серпня, Фонд держмайна, як основний акціонер від імені держави, повністю проігнорував доручення вищого керівництва держави і прийняв рішення про недоцільність запуску основних потужностей ОПЗ.

Одеський припортовий завод спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Займається перевалкою аміаку (річна потужність перевантажувального комплексу - 4 млн. т), карбаміду (3,6 млн. т) та метанолу (1 млн. т). Оперує причалами №1-4 морського порту «Південний». Хімічна продукція від сторонніх виробників надходить залізницею та аміакопроводом Тольятті - Горлівка - Одеса завдовжки 2,417 тис. км. Державними корпоративними правами ОПЗ управляє ФДМ (володіє 99,5% акцій ОПЗ).

У вересні 2021 р. завод зупиняли через проблеми з постачанням газу і нерентабельність, а на початку квітня 2022 р. законсервували через воєнний стан. Працівників відправили у безстрокову відпустку.

У квітні 2022 р. наглядова рада ОПЗ усунула від роботи в.о. голови правління та двох членів правління, які нарахували собі премії на 7 млн. грн., а згодом і звільнила недоброчесних співробітників.

Наразі обов’язки голови Одеського припортового заводу виконує Юрій Ковальський.

Джерело: Порти України

 

ОПЗ просит президента Украины содействовать возобновлению производства

Трудовой коллектив АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) просит президента Украины Владимира Зеленского содействовать запуску производства. Об этом говорится в обращении трудового коллектива завода к президенту Украины.

В письме к В.Зеленскому коллектив напомнил, что во время его рабочей поездки в Одесскую область 31 мая 2023 г. он предоставил поручение по запуску основных производственных мощностей завода не позднее 1 августа 2023 г.

«Во исполнение этого поручения, а также поручение руководителя Офиса президента Украины, премьер-министра и начальника Одесской областной военно-администрации на предприятии с 18 июня по 1 августа был проведен полный комплекс ремонтно-ревизионных работ и подготовлены основные мощности ОПЗ к пусковым операциям. Трудовой коллектив сообщил, что 7 июля в Одесской ОВА состоялось совещание по поводу текущего состояния и перспектив деятельности ОПЗ. В рамках работы по поиску возможностей обеспечения завода основным сырьем 19 июля текущего года между ОПЗ и ООО «Компания Агроторггрупп» заключен договор на поставку аммиака жидкого технического и карбамида», - говорится в обращении.

Были проведены переговоры, результатом которых стала договоренность с контрагентами по поставкам природного газа и электроэнергии по самым низким ценам, учитывая рыночную конъюнктуру в настоящее время. Также были обсуждены возможные дополнительные риски по запуску мощностей в период военного положения.

Запуск завода планировался 7 августа 2023 г.

При этом отмечается, что по результатам общего собрания акционеров, которое длилось с 24 июля по 2 августа, Фонд госимущества, как основной акционер от имени государства, полностью проигнорировал поручение высшего руководства государства и принял решение о нецелесообразности запуска основных мощностей ОПЗ.

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака, карбамида и других химических продуктов. Занимается перевалкой аммиака (годовая мощность перегрузочного комплекса – 4 млн. т), карбамида (3,6 млн. т) и метанола (1 млн. т). Оперирует причалами №1-4 морского порта "Пивденный". Химическая продукция от посторонних производителей поступает по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти - Горловка - Одесса протяженностью 2,417 тыс. км. Государственными корпоративными правами ОПЗ управляет ФГИ (владеет 99,5% акций ОПЗ).

В сентябре 2021 г. завод останавливали из-за проблем со снабжением газа и нерентабельностью, а в начале апреля 2022 г. законсервировали из-за военного положения. Работников отправили в бессрочный отпуск.

В апреле 2022 г. наблюдательный совет ОПЗ отстранил от работы и.о. председателя правления и двух членов правления, которые насчитали себе премии на 7 млн. грн., а впоследствии и уволила недобросовестных сотрудников.

В настоящее время обязанности главы Одесского припортового завода исполняет Юрий Ковальский.

Источник: Порти України
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua