Дунайське пароплавство поновило навігацію на Середньому Дунаї

«Українське дунайське пароплавство» відновило повноцінну навігацію на Середньому Дунаї майже через місяць після обмеження через погодні умови. Про це прес-служба компанії повідомляє у Фейсбуці, передає «Укрінформ».

«УДП відкрило навігацію на Середньому Дунаї. В басейні Верхнього Дунаю випали рясні опади. Рівень води поступово піднявся на верхній, а потім і середній ділянці річки. Наразі рівні води на всьому Дунаї робочі, флот вантажиться на повну осадку 2,5 - 2,7 м. Сподіваємось, такі умови збережуться і надалі», - вказала прес-служба.

Завдяки сприятливим умовам УДП збільшить кількість караванів, які задіяні в розпочатому у вересні на Середньому Дунаї пілотному проекті доставки баржевими караванами з України до Сербії руди, а на зворотному шляху - зерна, яке доставляється до порту Констанца в Румунії. Така модель роботи дає можливість пароплавству працювати за довгостроковими контрактами і максимально завантажити роботою флот.

«Одеські порти знову відкриті, і це частково розвантажило дунайські порти. Тому ми, як і планували, збільшуємо кількість флоту на Середньому Дунаї. УДП вперше експортує як українське зерно, так і зерно з країн ЄС. В роботі увесь наш флот. Після модернізації збільшує оберти наш логістичний комплекс з перевалки зернових. Наша стратегія сталого розвитку, яка передбачає диверсифікацію логістичних потоків, створення комплексних логістичних ланцюгів, довгострокові прямі контракти, повністю себе виправдала», - зазначив заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах.

Як повідомлялося, навігацію на Середньому Дунаї було обмежено з 10 жовтня у зв'язку з падінням рівня води. Каравани УДП були змушені вантажитися на меншу осадку, що позначилося на обсягах перевезень. У порівнянні з роботою у звичайних умовах, завантаження руди склало 1,1 тис. т на баржу замість 1,5 - 1,6 тис. т. Баржі із зерновими вантажилися на осадку не більше ніж 2,1 м замість звичних 2,3 - 2,5 м.

Джерело: «Укрінформ»

 

Дунайское пароходство взобновило навигацию на Среднем Дунае

Украинское дунайское пароходство восстановило полноценную навигацию на Среднем Дунае почти через месяц после ограничения из-за погодных условий. Об этом пресс-служба компании сообщает в Facebook, передает «Укринформ».

«УДП открыло навигацию на Среднем Дунае. В бассейне Верхнего Дуная выпали обильные осадки. Уровень воды постепенно поднялся на верхнем, а затем и среднем участке реки. В настоящее время уровни воды на всем Дунае рабочие, флот грузится на полную осадку 2,5 - 2,7 м. Надеемся, такие условия сохранятся и дальше», - указала пресс-служба.

Благодаря благоприятным условиям УДП увеличит количество караванов, задействованных в начавшемся в сентябре на Среднем Дунае пилотном проекте доставки баржевыми караванами из Украины в Сербию руды, а на обратном пути - зерна, которое доставляется в порт Констанца в Румынии. Такая модель работы позволяет пароходству работать по долгосрочным контрактам и максимально загрузить работой флот.

«Одесские порты снова открыты, и это частично разгрузило дунайские порты. Потому мы, как и планировали, увеличиваем количество флота на Среднем Дунае. УДП впервые экспортирует как украинское зерно, так и зерно стран ЕС. В работе весь наш флот. После модернизации увеличивает обороты наш логистический комплекс по перевалке зерновых. Наша стратегия устойчивого развития, которая предусматривает диверсификацию логистических потоков, создание комплексных логистических цепей, долгосрочные прямые контракты, полностью оправдала себя», - отметил заместитель генерального директора УДП Владислав Белах.

Как сообщалось, навигация на Среднем Дунае была ограничена с 10 октября в связи с падением уровня воды. Караваны УДП были вынуждены грузиться на меньшую осадку, что сказалось на объемах перевозок. По сравнению с работой в обычных условиях, загрузка руды составила 1,1 тыс. т на баржу вместо 1,5 - 1,6 тыс. т. Баржи с зерновыми грузились на осадку не более 2,1 м вместо привычных 2,3 - 2,5м.

Источник: «Укрінформ»
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua