Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Рынки и компании
19.11.2023 :: 15:18
Транспортний бізнес найбільше потерпає від блокування судноплавства

Найбільшими викликами для транспортного бізнесу України у 2023 р. є зростання витрат, брак кадрів та блокування судноплавства. Як передає «Укрінформ», такими є висновки цьогорічного галузевого дослідження «Інфраструктурний індекс 2023», яке презентувала Європейська бізнес-асоціація (ЕВА).

Окрім згаданих факторів, респонденти віднесли до найбільших викликів воєнного часу черги на прикордонних переходах та обмеження українського експорту сусідніми країнами ЄС.

Як нагадали в ЕВА, у 2022 р. найбільшими викликами компанії називали зміну логістики через блокаду
портів, зменшення попиту на товари чи послуги та проблеми з енергопостачанням.

Переважна більшість опитаних цьогоріч, а саме 84% компаній, готові відновити логістику через морські шляхи після деблокади портів, причому більшість готові зробити це в найкоротші терміни. Водночас 29% говорять, що для цього потрібне буде залучення додаткового фінансування, в т.ч. державної підтримки. Зокрема, йдеться про необхідність фінансування відновлення пошкодженої портової та залізничної інфраструктури.

Найбільш актуальними інвестиційними проєктами в Європі та Україні для ринку логістики другий рік поспіль респонденти назвали розвиток автошляхів, що з’єднують Україну та ЄС (з цим погоджуються 66% респондентів), розбудову євроколії на території України (62% респондентів), будівництво в Україні стратегічних універсальних транспортних хабів (61%).

За цей рік із 79% до 70% скоротилася кількість респондентів, що вважають за необхідне розвивати мережу стратегічних універсальних транспортних хабів у західних регіонах України, які можуть бути резервом потужностей. Водночас 26% вважають, що це будуть зайві інвестиції після відновлення судноплавства в Чорному морі.

Аналогічно, з 76% до 61% скоротилася кількість тих, хто вважає за доцільне розвивати проєкти з розвитку транспортної інфраструктури (морські термінали, залізниця) європейських країн-сусідів за рахунок українських інвестицій. Наразі 36% вважають, що така інфраструктура буде зайвою і неокупною після відкриття портів.

Доцільність приватизації портових терміналів у воєнний час підтримують 46% опитаних компаній. З них 53% вважають, що варто збільшити кількість існуючих наразі об’єктів приватизації за рахунок інших портових активів.

Найбільш ефективним підходом до приватизації портових активів 52% респондентів назвали пооб’єктну (потермінальну) приватизацію, за якої окремі термінали порту можуть бути окремими об’єктами приватизації.

Пріоритетними напрямками розвитку в сфері дорожнього господарства фахівці називають збільшення пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску на кордоні (так вважають 78% респондентів), розвиток автодоріг в межах проєкту Трансєвропейської транспортної мережі TEN-T (73%). Впровадження міжнародних стандартів у будівництві доріг (FIDIC, незалежні інженери) підтримують 46% опитаних.

Для стабілізації ринку перевезень та логістики, на думку бізнесу, влада має сфокусуватися на розблокуванні морських комерційних перевезень та відкритті українських портів для всіх видів вантажів, забезпеченні страхування ризиків для інвесторів, а також будівництві і модернізації колій в напрямку кордону з ЄС та дунайських портів.

Серед учасників опитування-2023 79% не зупиняли своєї діяльності й продовжують працювати, 13% зупиняли роботу, але вже частково відновили, і 6% зупиняли роботу, але вже повністю її відновили. Робота 2% компаній наразі зупинена.

Кількість підприємств транспортної галузі, що зазнали прямих збитків внаслідок бойових дій, становить 47% у 2023 р. З них 43% оцінюють рівень завданої шкоди як значний, і 2% вважають відновлення неможливим або недоцільним.

При цьому 41% вже відновили пошкоджені потужності, а 11% - відновлять найближчим часом. Ще 34% опитаних планують відновлення після завершення війни, і 14% не планують відновлення.

Тільки 31% опитаних компаній мають у планах стягнення збитків. Минулого року таких було 50%. Серед тих, хто має такі плани, 32% провели фіксацію пошкодженого/зруйнованого майна та збір доказів, 27% - здійснили оцінку збитків, по 10% - повідомляють про подання позову та відкриття кримінального провадження. Ще 10% шукають консультантів для проведення згаданих вище заходів.

Європейська бізнес-асоціація проводить дослідження Інфраструктурного індексу з 2020 р. Головні партнери дослідження - юридичні фірми Arzinger та Sayenko Kharenko. У 2023 р. участь у опитуванні взяли 62 фахівці сфери транспорту та логістики членських компаній асоціації.

Як повідомлялось, польські перевізники продовжують блокувати рух вантажівок на трьох основних пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець». Через це виникли черги і на інших пунктах пропуску до Польщі.

Джерело: «Укрінформ»

 

Транспортный бизнес больше всего страдает от блокировки судоходства

Наибольшими вызовами для транспортного бизнеса Украины в 2023 г. является рост расходов, нехватка кадров и блокирование судоходства. Как передает «Укринформ», таковы выводы нынешнего отраслевого исследования «Инфраструктурный индекс 2023», которое презентовала Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА).

Кроме упомянутых факторов, респонденты отнесли к самым большим вызовам военного времени очереди на пограничных переходах и ограничение украинского экспорта соседними странами ЕС.

Как напомнили в ЭВА, в 2022 г. наибольшими вызовами компании называли изменение логистики из-за блокады портов, уменьшения спроса на товары или услуги и проблемы с энергоснабжением.

Подавляющее большинство опрошенных в этом году, а именно 84% компаний готовы восстановить логистику через морские пути после деблокады портов, причем большинство готовы сделать это в кратчайшие сроки. В то же время 29% говорят, что для этого потребуется привлечение дополнительного финансирования, в т.ч. гос поддержки. В частности, речь идет о необходимости финансирования восстановления поврежденной портовой и железнодорожной инфраструктуры.

Наиболее актуальными инвестиционными проектами в Европе и Украине для рынка логистики второй год подряд респонденты назвали развитие автодорог, соединяющих Украину и ЕС (с этим соглашаются 66% респондентов), строительство евроколеи на территории Украины (62% респондентов), строительство в Украине стратегических универсальных транспортных хабов (61%).

За этот год с 79% до 70% сократилось количество респондентов, считающих необходимым развивать сеть стратегических универсальных транспортных хабов в западных регионах Украины, которые могут являться резервом мощностей. В то же время, 26% считают, что это будут лишние инвестиции после возобновления судоходства в Черном море.

Аналогично, с 76% до 61% сократилось количество тех, кто считает целесообразным развивать проекты по развитию транспортной инфраструктуры (морские терминалы, железная дорога) европейских стран-соседей за счет украинских инвестиций. Пока 36% считают, что такая инфраструктура будет лишней и неокупаемой после открытия портов.

Целесообразность приватизации портовых терминалов в военное время поддерживают 46% опрошенных компаний. Из них 53% считают, что следует увеличить количество существующих в настоящее время объектов приватизации за счет других портовых активов.

Наиболее эффективным подходом к приватизации портовых активов 52% респондентов назвали пообъектную (потерминальную) приватизацию, при которой отдельные терминалы порта могут являться отдельными объектами приватизации.

Приоритетными направлениями развития в сфере дорожного хозяйства специалисты называют увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска на границе (так считают 78% респондентов), развитие автодорог внутри проекта Транс-европейской транспортной сети TEN-T (73%). Внедрение международных стандартов в строительство дорог (FIDIC, независимые инженеры) поддерживают 46% опрошенных.

Для стабилизации рынка перевозок и логистики, по мнению бизнеса, власти должны сфокусироваться на разблокировании морских коммерческих перевозок и открытии украинских портов для всех видов грузов, обеспечении страхования рисков для инвесторов, строительстве и модернизации путей в направлении границы с ЕС и дунайских портов.

Среди участников опроса-2023 79% не останавливали свою деятельность и продолжают работать, 13% останавливали работу, но уже частично возобновили, и 6% останавливали работу, но уже полностью ее возобновили. Работа 2% компаний остановлена.

Количество предприятий транспортной отрасли, понесших прямые убытки в результате боевых действий, составляет 47% в 2023 г. Из них 43% оценивают уровень нанесенного ущерба как значительный, и 2% считают восстановление невозможным или нецелесообразным.

При этом 41% уже восстановили поврежденные мощности, а 11% - восстановят в ближайшее время. Еще 34% опрошенных планируют восстановление после завершения войны, и 14% не планируют восстановление.

Только 31% опрошенных компаний имеют в планах взыскание убытков. В прошлом году таковых было 50%. Среди тех, кто имеет такие планы, 32% провели фиксацию поврежденного/разрушенного имущества и сбор доказательств, 27% - осуществили оценку ущерба, по 10% - сообщают о подаче иска и возбуждении уголовного производства. Еще 10% ищут консультантов для проведения упомянутых мероприятий.

Европейская бизнес-ассоциация проводит исследования Инфраструктурного индекса с 2020 г. Главные партнеры исследования - юридические фирмы Arzinger и Sayenko Kharenko. В 2023 г. в опросе приняли участие 62 специалиста сферы транспорта и логистики членских компаний ассоциации.

Как сообщалось, польские перевозчики продолжают блокировать движение грузовиков на трех основных пунктах пропуска – «Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец». Поэтому возникли очереди и на других пунктах пропуска в Польшу.

Источник: «Укрінформ»

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2023

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}