Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Рынки и компании
04.09.2023 :: 17:26
Ставки фрахту на морські перевезення контейнерів знизилися майже утричі за рік

Довгострокові ставки фрахту на морські перевезення контейнерів у світі у серпні 2023 р. знизилися на 7,8% у серпні 2023 р. порівняно з липнем, свідчать дані шведської аналітичної компанії Xeneta.

Загалом із серпня 2022 р., коли почалося зниження ставок, індекс Xeneta Shipping Index (XSI) втратив 62,7% свого значення. При цьому падіння на найбільш завантажених маршрутах із країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) за рік становило 75%.

«Зараз непростий час для перевізників на контрактному ринку - слабкий попит, що зберігається, посилюється надлишком
потужностей, що зростає, у міру того, як в експлуатацію вводиться все більше і більше нових суден», - прокоментував головний аналітик Xeneta Пітер Сенд.

При цьому він зазначив, що галузі необхідно враховувати зміни на спотовому ринку. Тут перевізникам вдалося підняти ставки за основними угодами за останні кілька місяців.

«Як ми знаємо, довгостроковий ринок слідує за рухами спотового ринку, хоч і з невеликим відставанням. Таким чином, незалежно від значного спаду тут, від якого мають виграти відправники вантажу, падіння ставок може тривати недовго. Так що я не думаю, що відправникам вантажу слід заспокоюватися; можливо, ми наближаємось до зміни ринку», - пояснив П.Сенд.

У Європі субіндекс індексу імпорту XSI знизився на 3,4% за місяць та на 60,1% у річному обчисленні. З експортом справи були трохи кращі: він скоротився на 2,8% порівняно з липнем та на 52,4% до серпня 2022 р., незважаючи на значне падіння контрактних цін на експорт з Північної Європи до Китаю на 13,6%.

Імпорт до США зафіксував найбільше падіння, знизившись на 14,9% цього місяця та на 65,2% у річному обчисленні. Найбільше щомісячне зниження цін спостерігалося у Китаї, Японії, Тайвані та Кореї - у напрямку як на західне, так і на східне узбережжя США - з падінням цін у діапазоні від 19,3 до 62,3%. Індекс XSI для експорту зі США виявився найстійкішим показником цього місяця, втративши лише 0,8% своєї вартості.

Дані Xeneta, як і раніше, малюють похмуру картину за темпами скорочення експорту з АТР: субіндекс зафіксував зниження на 14,2% у місячному вирахуванні в серпні. Трохи кращі справи з імпортом XSI у регіоні: він знизився на 2%, нині скоротившись на 51,1% у річному обчисленні.

«Все непросто, але перевізники підбадьорюються від того факту, що спотові тарифи нині перевищили контрактні ставки у провідних світових торгових коридорах. В результаті ми нарешті можемо побачити деякий підвищувальний тиск на довгострокові ставки. Відправники вантажу, які грали на спотовому ринку, щоб заощадити гроші, тепер розглядатимуть можливість переведення обсягів на контрактні угоди, які можуть запропонувати кращу вартість. Це може призвести до зростання цін. Отже, чи ми досягли зараз точки, коли довгострокові ставки дійшли до дна? Якщо це так, то зараз найкращий час для вантажовідправників укласти нові контракти і зафіксувати вигідні тарифи», - зазначає П.Сенд.

Він вважає, що поки що зарано говорити про те, чи відбудеться певний «перелом» ринку. «Але я б, звичайно, не став робити ставку на ще одну серію послідовних щомісячних падінь XSI у масштабах, яких ми щойно зазнали», - додає аналітик.

Він радить всім зацікавленим сторонам продовжувати стежити за даними в очікуванні наступних змін на ринку.

Джерело: Порти України

 

Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров снизились почти в три раза в год

Долгосрочные ставки фрахта на морские перевозки контейнеров в мире в августе 2023 г. снизились на 7,8% в августе 2023 г. по сравнению с июлем, свидетельствуют данные шведской аналитической компании Xeneta.

В целом, с августа 2022 г., когда началось снижение ставок, индекс Xeneta Shipping Index (XSI) потерял 62,7% своего значения. При этом падение на наиболее загруженных маршрутах из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за год составило 75%.

«Сейчас непростое время для перевозчиков на контрактном рынке – сохраняющийся слабый спрос усиливается избытком растущих мощностей по мере того, как в эксплуатацию вводится все больше и больше новых судов», – прокомментировал главный аналитик Xeneta Питер Сэнд.

При этом он отметил, что отрасли необходимо учитывать изменения на спотовом рынке. Здесь перевозчикам удалось поднять ставки по основным соглашениям за последние несколько месяцев.

«Как мы знаем, долгосрочный рынок следует за движениями спотового рынка, хоть и с небольшим отставанием. Таким образом, независимо от значительного спада здесь, от которого должны выиграть отправители груза, падение ставок может занять недолго. Так что я не думаю, что отправителям груза следует успокаиваться; возможно, мы приближаемся к изменению рынка», - пояснил П.Сенд.

В Европе субиндекс индекса импорта XSI снизился на 3,4% в месяц и на 60,1% в годовом исчислении. С экспортом дела были несколько лучше: он сократился на 2,8% по сравнению с июлем и на 52,4% к августу 2022 г., несмотря на значительное падение контрактных цен на экспорт из Северной Европы в Китай на 13,6%.

Импорт в США зафиксировал наибольшее падение, снизившись на 14,9% в этом месяце и на 65,2% в годовом исчислении. Наибольшее ежемесячное снижение цен наблюдалось в Китае, Японии, Тайване и Корее - в направлении как на западное, так и на восточное побережье США – с падением цен в диапазоне от 19,3 до 62,3%. Индекс XSI для экспорта из США оказался самым стойким показателем этого месяца, потеряв всего 0,8% своей стоимости.

Данные Xeneta по-прежнему рисуют мрачную картину по темпам сокращения экспорта из АТР: субиндекс зафиксировал снижение на 14,2% в месячном исчислении в августе. Чуть лучше обстоят дела с импортом XSI в регионе: он снизился на 2%, сейчас сократившись на 51,1% в годовом исчислении.

«Все непросто, но перевозчики ободряются тем фактом, что спотовые тарифы сейчас превысили контрактные ставки в ведущих мировых торговых коридорах. В результате мы наконец-то можем увидеть некоторое повышающее давление на долгосрочные ставки. Отправители груза, игравшие на спотовом рынке, чтобы сэкономить деньги, теперь будут рассматривать возможность перевода объемов на контрактные соглашения, которые могут предложить лучшую стоимость. Это может привести к росту цен. Итак, достигли ли мы сейчас точки, когда долгосрочные ставки дошли до дна? Если это так, то сейчас лучшее время для грузоотправителей заключить новые контракты и зафиксировать выгодные тарифы», - отмечает П.Сенд.

Он считает, что пока рано говорить о том, произойдет ли определенный «перелом» рынка. «Но я бы, конечно, не стал делать ставку на еще одну серию последовательных ежемесячных падений XSI в масштабах, которые мы только испытали», - добавляет аналитик.

Он рекомендует всем заинтересованным сторонам продолжать смотреть за данными в ожидании последующих конфигураций на рынке.

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}