Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Грузопотоки
21.11.2023 :: 11:22
Порушення роботи Панамського каналу ймовірно посиляться

Умови посухи на Панамському каналі збурюють потоки рідкого газу, обмежують доступність танкерів і можуть скоротити потужний експорт США, кажуть гравці ринку й експерти. І ситуація, швидше за все, спочатку погіршиться, а вже потім її вдасться вирівняти, пише Energy Intelligence.

Адміністрація Панамського каналу (PCA) неодноразово скорочувала кількість суден, які можуть перетинати канал, станом на 12 листопада дозволено лише 24 судна. Ця цифра впаде до 22-х у грудні й лише до 18-ти у лютому. Така розбіжність - результат посухи, яка знизила рівень води в озері Гатун, яке
використовується для роботи шлюзів каналу.

«Іншими словами, водний шлях… уже працює лише на 60% від своєї типової пропускної здатності, і за винятком значної зміни погоди він працюватиме лише на 45% пропускної здатності на початку наступного року», - сказав Хауслі Карр з RBN Energy.

«Зараз ми спрямовуємо суда через Суец, що додає приблизно 10 днів, і це також трохи дорожче з погляду використання каналу, - сказав Гарі Фогель, генеральний директор Eagle Bulk Shipping, під час звіту про прибутки компанії за третій квартал. - Це окремо від сплати акцизных ставок для Панами. Це безперечно має сенс».

Він додав, що посуха також впливає на судна, які баластують назад через канал. «Не вистачає суден, здатних ефективно повертатися в [Мексиканську затоку], - сказав Г.Фогель. - Це також спричиняє брак там доступного тоннажу й позитивно впливає на ставки, що надходять із затоки США».

Панамський канал - ключовий маршрут доставки скраплених нафтових газів (LPG) і рідкого природного газу (NGL) із США, що надходять до Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Дані Управління енергетичної інформації США показують, що цього року на частку Азії припадає приблизно 53,8% із 2,6 млн. барелів на день (б/д) американських постачань рідкого газу за кордон.

Схоже, що експорт США також зросте. Внутрішнє виробництво нещодавно досягло нового рекорду, а середній гігант Enterprise Product Partners нещодавно прогнозував, що видобуток у США зросте на 1,4 млн. б/д до кінця десятиліття.

Cудна, що перевозять газоподібні рідини, «мають менший пріоритет порівняно з іншими більшими суднами, які платять вищі збори. Це означає, що Панамським каналом буде користуватися набагато менше суден, що прямують в Азію, але хто знає, як довго», - зазначив він.

У той час як LPG і NGL несуть на собі основний тягар впливу посухи, інші продукти також починають відчувати проблеми.

«Зараз у нас є кілька наших суден, які регулярно проходять через Панамський канал, більшість із них обслуговують клієнтів, які перевозять відновлюване дизельне пальне з узбережжя Мексиканської затоки США на ринки західного узбережжя», - сказав Семюель Нортон, генеральний директор Overseas Shipholding Group.

Враховуючи ефект Ель-Ніньо і постійний вплив зміни клімату, шанси на значну кількість опадів і припинення посухи в найближчому майбутньому невеликі.

Джерело: EnKorr

 

Нарушения работы Панамского канала вероятно усилятся

Условия засухи на Панамском канале сокращают грузопотокипотоки жидкого газа, ограничивают доступность танкеров и могут сократить мощный экспорт в США, говорят игроки рынка и эксперты. И ситуация, скорее всего, поначалу ухудшится, а уже потом ее удастся выровнять, пишет Energy Intelligence.

Администрация Панамского канала (PCA) неоднократно сокращала количество судов, которые могут пересекать канал, по состоянию на 12 ноября разрешено только 24 судна. Эта цифра упадет до 22 в декабре и до 18 в феврале. Такое сокращение - результат засухи, снизившей уровень воды в озере Гатун, которое используется для работы шлюзов канала.

«Иными словами, водный путь… уже работает всего на 60% от своей типичной пропускной способности, и за исключением значительного изменения погоды он будет работать только на 45% пропускной способности в начале следующего года», - сказал Хаусли Карр из RBN Energy.

«Сейчас мы направляем суда через Суэц, что прибавляет примерно 10 дней, и это также немного дороже с точки зрения использования канала, - сказал Гари Фогель, генеральный директор Eagle Bulk Shipping, во время отчета о доходах компании за третий квартал. - Это отдельно от уплаты акцизных ставок для Панамы. Это бесспорно имеет смысл».

Он добавил, что засуха также влияет на суда, балластирующие обратно через канал. «Не хватает судов, способных эффективно возвращаться в [Мексиканский залив], – сказал Г.Фогель. - Это также приводит к нехватке доступного тоннажа и положительно влияет на ставки, поступающие из залива США».

Панамский канал - ключевой маршрут доставки сжиженных нефтяных газов (LPG) и жидкого природного газа (NGL) из США, поступающих в Азиатско-Тихоокеанский регион. Данные Управления энергетической информации США показывают, что в этом году на долю Азии приходится примерно 53,8% из 2,6 млн. баррелей в день (б/д) американских поставок жидкого газа за границу.

Похоже, что экспорт США тоже вырастет. Внутреннее производство недавно достигло нового рекорда, а средний гигант Enterprise Product Partners недавно прогнозировал, что добыча в США вырастет на 1,4 млн. б/д к концу десятилетия.

Судьи, перевозящие газообразные жидкости, «имеют меньший приоритет по сравнению с другими крупными судами, которые платят более высокие сборы. Это означает, что по Панамскому каналу будет пользоваться гораздо меньше судов, следующих в Азию, но кто знает, как долго», - отметил он.

В то время как LPG и NGL несут на себе основное бремя воздействия засухи, другие продукты тоже начинают испытывать проблемы.

«Сейчас у нас есть несколько наших судов, регулярно проходящих через Панамский канал, большинство из них обслуживают клиентов, которые перевозят возобновляемое дизельное топливо с побережья Мексиканского залива США на рынки западного побережья», - сказал Сэмюэль Нортон, генеральный директор Overseas Shipholding Group.

Учитывая эффект Эль-Ниньо и постоянное влияние изменения климата, шансы на значительное количество осадков и прекращение засухи в ближайшем будущем невелики.

Источник: EnKorr

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}