Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
12.10.2023 :: 17:07
МІУ пропонує підвищити лоцманський збір у портах на Дунаї на 20%

Мінвідновлення розробило та оприлюднило для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Змін до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден», яким передбачається підвищення ставок лоцманського збору для українських портів, розташованих на Дунаї.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, його метою є реалізація приписів ст. 21 Закону України «Про морські порти України» щодо регулювання тарифів на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, а також забезпечення ефективного використання гідротехнічних
споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, забезпечення фінансування безперебійної роботи лоцманської служби, збільшення пропускної спроможності українських портів і безпечного плавання.

Необхідність збільшення ставок у МІУ пояснюють зростанням фінансових потреб ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) у зв’язку з умовами війни, а також різницею в оплаті послуг лоцманів, що проводять судна каналом Дунай - Чорне море та Сулінським каналом.

«Для покращення функціонування портової інфраструктури існує нагальна потреба збільшити доходи ДП «АМПУ». Із зазначеною метою пропонується підвищити на 20% установлені Тарифами ставки лоцманського збору в морських портах Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, а також плату за затримку лоцмана на судні», - інформують у міністерстві.

Крім того, зазначено, що постановою КМУ від 11 листопада 2022 р. № 1273 були внесені зміни до меж акваторії морського порту Ізмаїл, включаючи частину річки Дунай (Кілійське гирло) від 97 км до Чорного моря. Лоцманський збір за зовнішньопортове та внутрішньопортове проведення різний, і тепер для порту Ізмаїл встановлено нижчу ставку (внутрішньопортове проведення).

В МІУ порахували, що отримується в 8 - 9 разів менше від цього, ніж у разі оплати за зовнішньопортове проведення. Тому також пропонується внести зміни до тарифів, які передбачають справляння лоцманського збору за ставками для зовнішньопортового проведення в межах портових акваторій за лоцманське проведення до/з морських портів/морських терміналів та причалів, розташованих на річках Дунай, Південний Буг, Дніпро.

Додатково, пропонується підняти на 20% ставки лоцманського збору за зовнішньопортове лоцманське проведення для суден, які прямують каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре). Це рішення обґрунтоване тим, що при лоцманському проведенні судна в порт Ізмаїл каналом Дунай - Чорне море в порівнянні із Сулінським каналом, середній час лоцманського проведення (роботи лоцмана) удвічі більший, відстань лоцманського проведення в 2,35 рази довша, а вартість лоцманського проведення в 1,5 дешевша. Крім того, при суднозаході в порт Рені каналом Дунай - Чорне море у порівнянні з Сулінським каналом, хоча вартість лоцманського проведення в 1,22 дорожча, середній час лоцманського проведення (роботи лоцмана) в 6,5 рази більший, а відстань лоцманського проведення в 4,3 рази довша.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються Управлінням морського та річкового транспорту Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури до 8 листопада 2023 р. включно у письмовому та електронному вигляді.

Джерело: Порти України

 

МИУ предлагает повысить лоцманский сбор в портах на Дунае на 20%

Минвосстановление разработало и обнародовало для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Изменений в Тарифы на услуги по обеспечению лоцманского проведения судов», предусматривающий повышение ставок лоцманского сбора для украинских портов, расположенных на Дунае.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является реализация предписаний ст. 21 Закона Украины «О морских портах Украины» о регулировании тарифов на специализированные услуги, предоставляемые в морском порту субъектами естественных монополий, а также обеспечение эффективного использования гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, обеспечение финансирования бесперебойной работы лоцманской службы, увеличение пропускной способности украинских портов и безопасного судоходства.

Необходимость увеличения ставок в МИУ объясняют ростом финансовых потребностей ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в связи с условиями войны, а также разницей в оплате услуг лоцманов, проводимых судами по каналу Дунай - Черное море и Сулинским каналом.

«Для улучшения функционирования портовой инфраструктуры существует неотложная потребность увеличить доходы ГП «АМПУ». С данной целью предлагается повысить на 20% установленные Тарифами ставки лоцманского сбора в морских портах Измаил, Рени, Усть-Дунайск, а также плату за задержку лоцмана на судне», - информируют в министерстве.

Кроме того, отмечено, что постановлением КМУ от 11 ноября 2022 г. № 1273 были внесены изменения в границы акватории морского порта Измаил, включая часть реки Дунай (Килийское устье) от 97 км до Черного моря. Лоцманский сбор за внешнепортовое и внутрипортовое проведение разный, и теперь для порта Измаил установлена низкая ставка (внутрипортовая проводка).

В МИУ посчитали, что получается в 8 - 9 раз меньше, чем в случае оплаты за внешнепортовое проведение. Поэтому также предлагается внести изменения в тарифы, предусматривающие взимание лоцманского сбора по ставкам для внешнепортового проведения в пределах портовых акваторий за лоцманскую проводку в/из морских портов/морских терминалов и причалов, расположенных на реках Дунай, Южный Буг, Днепр.

Дополнительно, предлагается поднять на 20% ставки лоцманского сбора за внешнепортовую лоцманскую проводку для судов, следующих по каналу Дунай - Черное море на баровой части гирла Новостамбульское (Быстрое). Это решение обосновано тем, что при лоцманском проведении судна в порт Измаил по каналу Дунай - Черное море по сравнению с Сулинским каналом, среднее время лоцманской проводки (работы лоцмана) вдвое больше, расстояние лоцманской проводки в 2,35 раза длиннее, а стоимость лоцманского проведения в 1,5 дешевле. Кроме того, при судозаходе в порт Рени по каналу Дунай - Черное море по сравнению с Сулинским каналом, хотя стоимость лоцманской проводки в 1,22 дороже, среднее время лоцманской проводки (работы лоцмана) в 6,5 раза больше, а расстояние лоцманской проводки в 4 ,3 раза длиннее.

Замечания и предложения проекта приказа от физических и юридических лиц принимаются Управлением морского и речного транспорта Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры до 8 ноября 2023 г. включительно в письменном и электронном виде.

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}