Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
10.08.2023 :: 15:29
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 3,2% цьогоріч

Міністерство економіки окреслило перспективи та фактори зростання економіки у цьому та наступному роках, враховуючи підрив Каховської ГЕС та вихід РФії із «зернової угоди». Про це «Укрінформу» повідомили у прес-центрі Мінекономіки.

«Зараз спостерігаємо відновлення економічного зростання після значних втрат. Економіка продовжує успішно пристосовуватися до поточних викликів війни. Очікуємо на збереження такої тенденції й надалі», - прокоментували у міністерстві. Там нагадали, що вітчизняна економіка демонструвала стійку тенденцію до зростання ще із початку року. Тоді в
Мінекономіки прогнозували цьогорічне зростання ВВП на 3,2%. Однак через підрив росіянами Каховської греблі аналітики погіршили прогноз до 2,8%.

Та, як виявилося, вони поспішили. Попри вихід РФії із «зернової угоди» та атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси і Дунаю, згідно з оновленими розрахунками Міністерства економіки, зростання внутрішнього валового продукту цьогоріч становитиме приблизно 3,2%, як і прогнозувалося на початку року.

«Так, за підсумками 1-го півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 2,7%. А до кінця року очікуємо виходу на траєкторію зростання на рівні 3,2% - показника, що свого часу ліг в основу бюджетних розрахунків на 2023 р. Але, дивлячись на швидкість та ефективність пристосування бізнесу і населення до нових умов господарювання в умовах постійних викликів та на інші сприятливі умови, допускаємо зростання ВВП і на вищому рівні. Проте війна триває, тому ризики залишаються високими», - коментує пресс-центр Мінекономіки.

Згідно з даними міністерства, у 2024 р. очікується прискорене зростання ВВП - наразі, як варіант, в межах бюджетного процесу-2024, розглядається прогноз зростання ВВП на рівні близько 5%. Це станеться за умови завершення війни до середини року, поступового повернення мігрантів додому, відновлення роботи портів після визволення та розмінування і старту відновлення під впливом реалізації заходів уряду, активного реформування та відбудови України завдяки допомозі країн-партнерів і міжнародних організацій, а також притоку інвестицій на фоні ефективності впровадження реформ.

При цьому відновлення економіки країни відбуватиметься в умовах макроекономічної стійкості та згасання безпекових ризиків у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з країнами ЄС, G7, НАТО.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, падіння ВВП у 2022 р. становило 29,2%.

Джерело: «Укрінформ»

 

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,2% в текущем году

Министерство экономики очертило перспективы и факторы роста экономики в этом и в следующем годах, учитывая подрыв Каховской ГЭС и выход РФии из «зернового соглашения». Об этом сообщили в пресс-центре Минэкономики.

«Сейчас наблюдаем возобновление экономического роста после значительных потерь. Экономика продолжает удачно приспосабливаться к текущим вызовам войны. Ожидаем сохранения такой тенденции и дальше», - прокомментировали в министерстве. Там напомнили, что отечественная экономика демонстрировала устойчивую тенденцию роста еще с начала года. Тогда в Минэкономики прогнозировали рост ВВП на 3,2%. Однако из-за подрыва россиянами Каховской плотины аналитики ухудшили прогноз до 2,8%.

Но, как выяснилось, они поспешили. Несмотря на выход РФии из «зернового соглашения» и атаки на портовую инфраструктуру Большой Одессы и Дуная, согласно обновленным расчетам Министерства экономики, рост внутреннего валового продукта в этом году составит примерно 3,2%, как и прогнозировалось в начале года.

«Да, по итогам 1 полугодия рост ВВП оценивается на уровне 2,7%. А до конца года ожидаем выхода на траекторию роста на уровне 3,2% - показателя, в свое время легшего в основу бюджетных расчетов на 2023 г. Но, смотря на скорость и эффективность приспособления бизнеса и населения к новым условиям хозяйствования в условиях постоянных вызовов и на другие благоприятные условия, допускаем рост ВВП и на более высоком уровне. Однако война продолжается, потому риски остаются высокими», - комментирует пресс-центр Минэкономики.

Согласно данным министерства, в 2024 г. ожидается ускоренный рост ВВП - сейчас, как вариант, в рамках бюджетного процесса-2024, рассматривается прогноз роста ВВП на уровне около 5%. Это произойдет при условии завершения войны к середине года, постепенного возвращения мигрантов домой, возобновления работы портов после освобождения и разминирования и старта восстановления под влиянием реализации мер правительства, активного реформирования и восстановления Украины благодаря помощи стран-партнеров и международных организаций, а также притоку инвестиций на фоне эффективности внедрения реформ.

При этом восстановление экономики страны будет происходить в условиях макроэкономической устойчивости и угасания рисков безопасности в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в частности со странами ЕС, G7, НАТО.

Как сообщалось, по оценкам Минэкономики, падение ВВП в 2022 г. составило 29,2%.

Источник: «Укрінформ»

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}