Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
27.07.2023 :: 13:39
Комісія з перевірки стану мостів представила попередні висновки ©

У ході роботи Комісії з перевірки стану мостових споруд було проаналізовано інформацію щодо стану 24 тис. мостів з понад 28 тис. наявних. Про це повідомляє прес-служба Мінвідновлення.

Попередні висновки свідчать, що:

- 9% мостів мають 5 непрацездатний стан - це аварійний стан відповідно до класифікації;

- 16% мостів мають обмежено працездатний стан - йдеться про близький до найгіршого стан; 

- 50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.

Такі результати роботи
Комісії представили на засіданні під головуванням віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

«Завдяки створенню та роботі Комісії ми визначили першочергові заходи, які допоможуть вирішити проблеми системно. У першу чергу ми будемо ініціювати передачу функцій замовника чи балансоутримувача мостів від місцевої влади до обласної чи Агентства відновлення для об’єктів, що розташовані на дорогах державного значення. Абсолютно неефективно та навіть небезпечно, коли міст через національну дорогу належить громаді, яка не може його належно обслуговувати або навіть не знає, що це потрібно робити системно. Окрім цього, ініціюватимемо законодавчі зміни щодо пріоритезації державних видатків. Аби задачі щодо утримання та ремонт мостових споруд були серед обовʼязкових для збереження транспортної інфраструктури як під час воєнного стану, так і після перемоги», - наголосив О.Кубраков.

- Комісія напрацювала основні рекомендації, які будуть використанні у звіті за результатами роботи, для розробки необхідних урядових рішень. Серед іншого, йдеться про:

- Встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному стані автоматизованих систем моніторингу їх технічного стану;

- Накопичення технічної інформації про стан всіх мостів в єдиній системі;

- Створення резервних ресурсів на випадок аварійної ситуації. Йдеться про тимчасові модульні конструкці, які можуть використовуватись у випадках порушення функціонування мосту.

Окрім того, за час роботи Комісія вже оглянула мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах та Кіровоградській області. Йдеться про споруди, які мають найбільш критичний стан. 

«Ключове, що бачимо після візитів в регіони - багато дефектів та пошкоджень мостів можна було б попередити, якби балансоутримувачі виконували свої функції з утримання мостів. Натомість відсутність протиаварійних заходів, огляду та обстежень, призводить до ситуації, коли у нас така велика кількість мостів в критичному стані», - додав заступник міністра Сергій Деркач.

Серед іншого, з’ясовано, що органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан близько 35% мостів.

Довідково. Комісія з перевірки мостових споруд створена наприкінці червня на виконання рішення РНБО України. Її очолив віце-прем’єр-міністр з відновлення О.Кубраков. До складу Комісії входять представники Мінвідновлення, Міністерства оборони, МВС, Служби безпеки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, ДІАМ, ДСНС, обласних та Київської міської військових адміністрацій.

tbu.com.ua

 

Комиссия по проверке состояния мостов представила предварительные выводы ©

В ходе работы Комиссии по проверке состояния мостовых сооружений была проанализирована информация о состоянии 24 тыс. мостов из более 28 тыс. имеющихся. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Предварительные выводы свидетельствуют, что:

- 9% мостов имеют 5 нетрудоспособное состояние – это аварийное состояние в соответствии с классификацией;

- 16% мостов имеют ограниченно трудоспособное состояние - речь идет о близком к худшему состоянию;

- 50% мостов, имеющих критическое состояние, не обследовались последние три года.

Такие результаты работы Комиссии представили на заседании под председательством вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

«Благодаря созданию и работе Комиссии, мы определили первоочередные меры, которые помогут решить проблемы системно. В первую очередь мы будем инициировать передачу функций заказчика или балансодержателя мостов от местных властей к областному или Агентству восстановления для объектов, расположенных на дорогах государственного значения. Совершенно неэффективно и даже опасно, когда мост через национальную дорогу принадлежит обществу, которое не может его обслуживать или даже не знает, что это нужно делать системно. Кроме того, будем инициировать законодательные изменения по приоритетизации государственных расходов. Чтобы задачи по содержанию и ремонту мостовых сооружений были среди обязательных для сохранения транспортной инфраструктуры как во время военного положения, так и после победы», - отметил А.Кубраков.

- Комиссия наработала основные рекомендации, которые будут использованы в отчете по результатам работы, для разработки необходимых правительственных решений. Среди прочего, речь идет о:

- установка на мостах, находящихся в нетрудоспособном состоянии автоматизированных систем мониторинга их технического состояния;

- накопление технической информации о состоянии всех мостов в единой системе;

- создание резервных ресурсов на случай аварийной ситуации. Речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случаях нарушения функционирования моста.

Кроме того, за время работы Комиссия осмотрела мосты в Киеве, Житомире, Ровно, Черкассах и Кировоградской области. Речь идет о сооружениях, имеющих наиболее критическое состояние.

«Ключевое, что мы видим после визитов в регионы – многие дефекты и повреждения мостов можно было бы предупредить, если бы балансодержатели выполняли свои функции по содержанию мостов. Однако отсутствие противоаварийных мер, осмотра и обследований приводит к ситуации, когда у нас такое большое количество мостов в критическом состоянии», - добавил замминистра Сергей Деркач.

Среди прочего, установлено, что органы местной власти не располагают информацией об эксплуатационном состоянии около 35% мостов.

Справочно. Комиссия по проверке мостовых сооружений создана в конце июня для выполнения решения СНБО Украины. Ее возглавил вице-премьер-министр по восстановлению А.Кубраков. В состав Комиссии входят представители Минвосстановления, Министерства обороны, МВД, Службы безопасности Украины, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, «Укртрансбезопасности», ГИАМ, ГСЧС, областных и Киевской городской военных администраций.

tbu.com.ua

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}