Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Происшествия
17.07.2023 :: 17:02
Кількість піратських нападів знов почала збільшуватися у першому півріччі 2023 р.

Кількість зафіксованих піратських нападів на судна у першому півріччі 2023 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 12%, або на 7 випадків - до 65 випадків. Про це свідчать дані International Maritime Bureau (IMB).

Нападу зазнали 24 балкери, 16 танкерів, 12 контейнеровозів та 13 суден інших типів. Під час нападу 35 суден стояли на якорі, 25 перебували в русі і 5 стояли біля причалів.

90% нападів були успішними для піратів. Два судна були захоплені, на борт 57 суден піратам вдалося проникнути, в чотирьох випадках атаки були відбиті.
В результаті атак були взяті в заручники 36 моряків, 14 - викрадені, трьом погрожували, двоє поранені і один побитий.

За даними IMB, у Гвінейській затоці в першому півріччі 2023 р. спостерігалося тривожне зростання кількості морських інцидентів: 5 інцидентів у першому кварталі та 9 у другому. З них 12 були класифіковані як озброєні пограбування, а два - як піратські напади на чудна, що стояли на якорі.

Було викрадено 14 моряків, 8 з них - стали жертвами під час стояння суден на якорі. Крім того, в результаті викрадення двох різних суден у заручниках у піратів виявився 31 член екіпажу, засоби зв’язку та навігаційне обладнання на борту цих суден було знищено, а частину вантажу викрадено.

«Відновлення зареєстрованих інцидентів, включаючи випадки захоплення заручників та викрадення моряків у водах Гвінейської затоки, викликає занепокоєння. IMB закликає до постійної посиленої присутності регіональних та міжнародних військово-морських сил як стримуючий фактор для боротьби з цими злочинами», - зазначив директор IMB Майкл Хоулетт.

Відзначається також зростання ризиків у Сінгапурській протоці. Хоча напади на великі судна, що проходять транзитом через Сінгапурську протоку, вважаються дрібними злочинами, що мають випадковий характер, проте такі напади продовжують відбуватися, і нерідко піратам вдається висадитися на борт, при цьому кількість зареєстрованих інцидентів у цих водах збільшилася на 25% порівняно з тим самим періодом минулого року. IMB висловлює занепокоєння і просить прибережні держави виділити необхідні ресурси для боротьби з піратством, адже моряки продовжують наражатися на ризик, у тому числі загрози зброєю, які мали місце як мінімум у восьми інцидентах.

У районі Індонезійського Архіпелагу спостерігається стійке зниження кількості зареєстрованих інцидентів порівняно з попередніми роками. Усього в першому півріччі 2023 р. тут було зареєстровано 7 інцидентів, мішенями яких в основному ставали судна, які стояли якорі або біля причалів. Члени екіпажу, як і раніше, наражаються на ризик: повідомлялося про кілька випадків, коли членам екіпажу погрожували, і про кілька випадків, коли злочинці застосували холодну зброю.

У портах Південної та Центральної Америки було зареєстровано 13 випадків піратства, включаючи спроби висадитися на борт, захоплення моряків як заручників, напади та погрози застосування насильства щодо членів екіпажу суден. Напади відбувалися в основному на якірних стоянках Кальяо в Перу і Макапа в Бразилії, а також у Колумбії та Панамі.

У 2022 р. IMB зафіксував найнижчий за три десятиліття рівень піратства та озброєних пограбувань проти суден у всьому світі - 115 випадків. Порівняно з 2021 р., коли було зафіксовано 132 випадки, цей показник зменшився на третину.

Джерело: Порти України

 

Количество пиратских нападений снова начало увеличиваться в первом полугодии 2023 г.

Количество зафиксированных пиратских нападений на суда в первом полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12%, или на 7 случаев - до 65 случаев. Об этом свидетельствуют данные International Maritime Bureau (IMB).

Нападения подверглись 24 балкера, 16 танкеров, 12 контейнеровозов и 13 судов других типов. Во время нападения 35 судов стояли на якоре, 25 находились в движении и 5 стояли у причалов.

90% нападений были успешными для пиратов. Два судна были захвачены, на борт 57 судов пиратам удалось проникнуть, в четырех случаях атаки были отбиты. В результате атак были взяты в заложники 36 моряков, 14 - похищены, трем угрожали, двое ранены и один избит.

По данным IMB, в Гвинейском заливе в первом полугодии 2023 г. наблюдался тревожный рост морских инцидентов: 5 инцидентов в первом квартале и 9 во втором. Из них 12 были классифицированы как вооруженные ограбления, а два - как пиратские нападения на странные, стоявшие на якоре.

Были похищены 14 моряков, 8 из них стали жертвами во время стояния судов на якоре. Кроме того, в результате похищения двух разных судов в заложниках у пиратов оказался 31 член экипажа, средства связи и навигационное оборудование на борту этих судов были уничтожены, а часть груза угнана.

«Восстановление зарегистрированных инцидентов, включая случаи захвата заложников и похищения моряков в водах Гвинейского залива, вызывает беспокойство. IMB призывает к постоянному усиленному присутствию региональных и международных военно-морских сил как сдерживающий фактор для борьбы с этими преступлениями», - отметил директор IMB Майкл Хоулетт.

Отмечается также рост рисков в Сингапурском проливе. Хотя нападения на крупные суда, проходящие транзитом через Сингапурский пролив, считаются мелкими преступлениями, имеющими случайный характер, однако такие нападения продолжают происходить, и нередко пиратам удается высадиться на борт, при этом количество зарегистрированных инцидентов в этих водах увеличилось на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. IMB выражает обеспокоенность и просит прибрежные государства выделить необходимые ресурсы для борьбы с пиратством, ведь моряки продолжают подвергаться риску, в том числе угрозы оружием, которые имели место как минимум в восьми инцидентах.

В районе Индонезийского Архипелага наблюдается устойчивое понижение количества зарегистрированных инцидентов по сравнению с предыдущими годами. Всего в первом полугодии 2023 г. здесь было зарегистрировано 7 инцидентов, мишенями которых в основном становились стоящие якоря или у причалов суда. Члены экипажа по-прежнему подвергаются риску: сообщалось о нескольких случаях, когда членам экипажа угрожали, и о нескольких случаях, когда преступники применили холодное оружие.

В портах Южной и Центральной Америки было зарегистрировано 13 случаев пиратства, включая попытки высадиться на борт, захват моряков как заложников, нападения и угрозы применения насилия в отношении членов экипажа судов. Нападения совершались в основном на якорных стоянках Кальяо в Перу и Макапе в Бразилии, а также в Колумбии и Панаме.

В 2022 г. IMB зафиксировал самый низкий за три десятилетия уровень пиратства и вооруженных ограблений против судов во всем мире - 115 случаев. По сравнению с 2021 г., когда было зафиксировано 132 случая, этот показатель уменьшился на треть.

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}