Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Рынки и компании
20.09.2023 :: 17:34
Експортери просять скасувати наказ Одеської ОВА щодо регулювання експорту зерна

Аграрні асоціації та спілки звернулася до президента України з проханням ініціювати скасування наказу голови Одеської обласної військової адміністрації та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» №19 від 18 серпня 2023 р. «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану». Про це повідомила прес-служба Української зернової асоціації (УЗА).

«Наказ значно ускладнює експорт зерна через Одеську область та як показав аналіз документу юристами, ухвалений поза межами повноважень, порушує Конституцію України та суперечить
законам України, а також несе значні корупційні ризики», - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що виданий Одеською ОВА документ замість боротьби з тіньовими схемами фактично призвів до ускладнення роботи провідних експортерів зерна. Зокрема вже зупинені відвантаження зерна через Дунайські порти, флот простоює, а аграрії зазнають збитків. Окрім того, цей наказ має і негативні наслідки для бюджету країни та її репутації надійного постачальника продовольства на світовий ринок.

У серпні УЗА зверталася до голови Одеської ОВА та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» з проханням скасувати наказ, який ускладнює роботу експортерів зерна і навіть призвів до зупинки навантаження зерна в портах Дунаю. Проте, цей заклик не був почутий. Тож, аграрні асоціації вимушені звернутися до президента України з проханням ініціювати скасування цього наказу, а також до Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби через порушення антиконкурентного законодавства та принципів державної регуляторної політики.

«Аналіз наказу юристами міжнародної юридичної компанії Interlegal на прохання УЗА показав, що Наказ передбачає додаткові документальні вимоги до експортерів зі сторони контролюючих органів при оформленні вантажів у режимі експорту. Такі вимоги не передбачені митним законодавством. Більше того, законодавство безпосередньо не надає військовому командуванню та військовій адміністрації повноваження щодо впровадження нових порядків, строків митного оформлення вантажів та виконання суб’єктами господарювання податкових зобов’язань», - акцентують увагу в УЗА.

Зазначається також, що наказ діє тільки на території Одеської обл., що суттєво обмежує діяльність суб’єктів господарювання, які експортують вантаж через Одеську митницю, при цьому нові правила митного оформлення та виконання податкових зобов’язань не поширюються на суб’єктів господарювання, які використовують інші логістичні шляхи, наприклад через залізницю та автомобільний транспорт через митні, прикордонні переходи на заході України. Отже, він може спотворювати конкуренцію на галузевому рівні у сфері перевезення у режимі експорту товарів, заразом вносить конкурентні перепони у перевезеннях зернових вантажів морським транспортом через порти Одеської області та іншими видами транспорту при перетині державного кордону в Одеській обл.

Звернення підписали аграрні асоціації та спілки, зокрема Українська зернова асоціація, Всеукраїнський аграрний форум, Аграрний союз України, Всеукраїнська аграрна рада, Українська аграрна конфедерація, Український клуб аграрного бізнесу.

Джерело: Порти України

 

Экспортеры просят отменить приказ Одесской ОВО по регулированию экспорта зерна

Аграрные ассоциации и союзы обратились к президенту Украины с просьбой инициировать отмену приказа главы Одесской областной военной администрации и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» №19 от 18 августа 2023 г. «О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения». Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

«Приказ значительно усложняет экспорт зерна через Одесскую область и как показал анализ документа юристами, принятый вне полномочий, нарушает Конституцию Украины и противоречит законам Украины, а также несет значительные коррупционные риски», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что изданный Одесской ОВА документ вместо борьбы с теневыми схемами фактически привел к усложнению работы ведущих экспортеров зерна. В частности, уже остановлены отгрузки зерна через Дунайские порты, флот простаивает, а аграрии терпят убытки. Кроме того, этот приказ имеет негативные последствия для бюджета страны и ее репутации надежного поставщика продовольствия на мировой рынок.

В августе УЗА обращалась к председателю Одесской ОВА и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» с просьбой отменить приказ, усложняющий работу экспортеров зерна и даже приведший к остановке погрузки зерна в портах Дуная. Однако этот призыв не был услышан. Аграрные ассоциации вынуждены обратиться к президенту Украины с просьбой инициировать отмену этого приказа, а также в Антимонопольный комитет и Государственную регуляторную службу из-за нарушения антиконкурентного законодательства и принципов государственной регуляторной политики.

Анализ приказа юристами международной юридической компании Interlegal по просьбе УЗА показал, что Приказ предусматривает дополнительные документальные требования к экспортерам со стороны контролирующих органов при оформлении грузов в режиме экспорта. Такие требования не предусмотрены таможенным законодательством. Более того, законодательство напрямую не предоставляет военному командованию и военной администрации полномочия по внедрению новых порядков, сроков таможенного оформления грузов и выполнению субъектами хозяйствования налоговых обязательств», - акцентируют внимание в УЗА.

Отмечается также, что приказ действует только на территории Одесской обл., что существенно ограничивает деятельность хозяйствующих субъектов, экспортирующих груз через Одесскую таможню, при этом новые правила таможенного оформления и выполнения налоговых обязательств не распространяются на субъектов хозяйствования используют другие логистические пути, например через железную дорогу и автомобильный транспорт через таможенные, пограничные переходы на западе Украины. Следовательно, он может искажать конкуренцию на отраслевом уровне в сфере перевозки в режиме экспорта товаров, одновременно вносит конкурентные препятствия в перевозках зерновых грузов морским транспортом через порты Одесской области и другими видами транспорта при пересечении государственной границы в Одесской обл.

Обращение подписали аграрные ассоциации и союзы, в частности, Украинская зерновая ассоциация, Всеукраинский аграрный форум, Аграрный союз Украины, Всеукраинский аграрный совет, Украинская аграрная конфедерация, Украинский клуб аграрного бизнеса.

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}