Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Рынки и компании
20.04.2023 :: 01:32
Австрійська верф готова допомоги з модернізацією флоту УДП

Делегація ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) відвідала австрійську судноверф Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG), яку планують залучити до робіт із повної модернізації перших чотирьох несамохідних суден пароплавства. Про це повідомила прес-служба УДП.

«Компанії майже 200 років. У другій половині минулого сторіччя австрійці дуже багато будували для СРСР та інших країн соціалістичного табору. Це були дуже надійні, на совість створені судна. Заплановані для повної модернізації перші чотири несамохідних судна УДП також побудовані на ÖSWAG. Тому
саме з цією компанією делегації УДП було особливо цікаво провести консультації щодо можливої співпраці», - вказала прес-служба.

Зазначається, що Українське Дунайське пароплавство не перше, яке звертається до австрійської компанії по допомогу. Аналогічний проєкт модернізації був успішно реалізований для Болгарії та деяких інших країн.

«Специфіка Дунайського пароплавства у тому, що за останні 40 - 50 рр. модернізація взагалі не проводилась. Для наших східноєвропейських колег австрійська верф проводила лише заміну двигунів та деякого іншого обладнання - у випадку суден УДП потрібно зачищати все наповнення, залишивши лише корпус», - зазначає генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

На ÖSWAG погодилися, що єдиний розумний шлях - на базі старих корпусів (які чудово збереглися) створити сучасні судна з новими двигунами, автоматизованою системою управління, новими каютами для екіпажу тощо.

«Цікаво, що ÖSWAG зберегла проєкти будівництва суден УДП та готова створити для нас деталізований перелік робіт, матеріалів, обладнання для виконання проєкту модернізації. Це дозволить зрозуміти, який обсяг робіт можна виконати в Україні (скоріш за все, це всі роботи з корпусом), та сформувати орієнтовний бюджет», - вказали в УДП.

Під час зустрічі також розглянули питання про найбільш оптимальний варіант нових двигунів з точки зору екологічних вимог, економічності, надійності, ресурсу і термінів постачання.

«ÖSWAG дійсно має унікальну експертизу, надсучасне виробництво, потужне конструкторське бюро. А головне - бажання нам допомогти. Але ми обов’язково проведемо перемовини також з іншими суднобудівниками. Щоб почути всі пропозиції і обрати найкраще», - підсумували в УДП.

ПрАТ «УДП» здійснює річкові вантажоперевезення по Дунаю. Компанія експлуатує понад 20 самохідних суден вантажного річкового флоту та приблизно 200 несамохідних суден, що дозволяє оперувати приблизно 20 баржевими караванами. Основу вантажів у 2022 р. складають зернові та металургійна сировина. Крім того, компанія почала розвивати напрям контейнерних перевезень і запустила регулярні контейнерні каравани.

Компанія у 2022 р. збільшила перевезення вантажів до 1,5 млн. т.

Джерело: Порти України

 

Австрийская верфь готова помощи с модернизацией флота УДП

Делегация ПрАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) посетила австрийскую судоверфь Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG), которую планируют привлечь к работам по полной модернизации первых четырех несамоходных судов пароходства. Об этом сообщила пресс-служба УДП.

Компании почти 200 лет. Во второй половине прошлого столетия австрийцы очень многое строили для СССР и других стран социалистического лагеря. Это были очень надежные, на совесть созданные суда. Запланированные для полной модернизации первые четыре несамоходных судна УДП также построены на ÖSWAG. Поэтому именно с этой компанией делегации УДП было особенно интересно провести консультации по возможному сотрудничеству», - указала пресс-служба.

Отмечается, что украинское Дунайское пароходство не первое, которое обращается к австрийской компании за помощью. Аналогичный проект модернизации был успешно реализован для Болгарии и других стран.

«Специфика Дунайского пароходства состоит в том, что за последние 40 - 50 гг. модернизация вообще не проводилась. Для наших восточноевропейских коллег австрийская верфь производила только замену двигателей и некоторого другого оборудования - в случае судов УДП нужно зачищать все наполнение, оставив только корпус», - отмечает генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

На ÖSWAG согласились, что единственный разумный путь - на базе старых корпусов (прекрасно сохранившихся) создать современные суда с новыми двигателями, автоматизированной системой управления, новыми каютами для экипажа и т.д.

«Интересно, что ÖSWAG сохранила проекты строительства судов УДП и готова создать для нас детализированный перечень работ, материалов, оборудования для выполнения проекта модернизации. Это позволит понять, какой объем работ можно выполнить в Украине (скорее всего, это все работы с корпусом) и сформировать ориентировочный бюджет», - указали в УДП.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о наиболее оптимальном варианте новых двигателей с точки зрения экологических требований, экономичности, надежности, ресурса и сроков поставки.

«ÖSWAG действительно имеет уникальную экспертизу, сверхсовременное производство, мощное конструкторское бюро. А главное - желание нам помочь. Но мы обязательно проведем переговоры с другими судостроителями. Чтобы услышать все предложения и выбрать лучшее», - подытожили в УДП.

ПрАО «УДП» осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю. Компания эксплуатирует более 20 самоходных судов грузового речного флота и около 200 несамоходных судов, что позволяет оперировать примерно 20 баржевыми караванами. Основу грузов в 2022 г. составляют зерновое и металлургическое сырье. Кроме того, компания начала развивать направление контейнерных перевозок и запустила регулярные контейнерные караваны.

Компания в 2022 г. увеличила перевозку грузов до 1,5 млн. т. 

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}