Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратствостатьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
19.05.2023 :: 17:11
Аграрні асоціації просять Євросоюз розблокувати експорт української сільгосппродукції

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та ще 23 сільськогосподарські об’єднання звернулися до голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса з проханням сприяти розблокуванню експорту українського агропродовольства та усуненню перепон для транзиту з України. Про це повідомила прес-служба УКАБ.

Українська агроспільнота закликає Євросоюз посприяти відновленню безперешкодного експорту українського продовольства відповідно до Імплементаційного регламенту ЄС 2023/903, який забороняє імпорт з України пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до Республіки
Польща, Словацької Республіки, Угорщини, Республіки Болгарія та Румунії терміном дії до 5 червня 2023 р.

У зверненні наголошують, що прийняття імплементаційного регламенту ЄС 2023/903 від 2 травня 2023 р. мало звузити односторонню заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції окремих держав - членів ЄС лише до заборони імпорту чотирьох видів продукції. Проте деякі з країн досі не виконують досягнутих домовленостей та продовжують різними способами затримувати імпорт і транзит сільськогосподарської продукції з України.

Зокрема, Польща продовжує різними способами стримувати ввезення та транзит агропродукції з України, зокрема, надає конвой для супроводу товарів, застосовує електронні пломби та уповільнює проведення ветеринарних перевірок. Крім цього, Варшава відновила ветеринарні перевірки транзитних вантажів та відмовляється приймати до перевезення залізничним транспортом вантажів у вагонах з колією 1520 мм із перевантаженням на території Польщі. Водночас польські перевізники страйкують та фізично блокують проїзд через кордон.

Угорщина лише після 12 травня внесла зміни щодо звуження заборони відповідно до регламенту ЄС 2023/903, проте рішення ще фактично не імплементовані, а Словацька Республіка досі не скасувала односторонньої заборони.

«Водночас, занепокоєння викликають заяви деяких політиків зазначених країн, що прийнята тимчасова заборона на імпорт з України буде продовжена і після 5 червня 2023 р. Крім того, можливість розширення та подовження заборони пов’язують з анонсованим Європейською комісією розслідуванням фактів зростаючого імпорту агропродукції з України», - наголошується у зверненні.

На переконання авторів документа, такі непорозуміння повинні бути терміново вирішені найближчим часом, щоб і надалі посилювати єдність у боротьбі з військовою агресією РФії проти України та протидії глобальним продовольчим викликам.

На початку травня Європейська комісія запровадила виняткові та тимчасові запобіжні заходи, якими буде обмежено вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника - на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Заходи набули чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 р., але за потреби можуть бути продовжені. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-якої іншої продукції, що походить з України.

Джерело: Порти України

 

Аграрные ассоциации просят Евросоюз разблокировать экспорт украинской сельхозпродукции

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) и еще 23 сельскохозяйственных объединения обратились к главе Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу с просьбой содействовать разблокированию экспорта украинского агропродовольствия и устранению преград для транзита из Украины. Об этом сообщила пресс-служба УКАБ.

Украинское агросообщество призывает Евросоюз поспособствовать возобновлению беспрепятственного экспорта украинского продовольствия в соответствии с Имплементационным регламентом ЕС 2023/903, который запрещает импорт из Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса в Республику Польша, Словацкую Республику, Венгрию, Республику Болгарию и Румынию сроком действия до 5 июня 2023 г.

В обращении отмечают, что принятие имплементационного регламента ЕС 2023/903 от 2 мая 2023 г. должно было сузить односторонний запрет на импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции отдельных государств - членов ЕС только до запрета на импорт четырех видов продукции. Однако некоторые из стран до сих пор не выполняют достигнутые договоренности и продолжают разными способами задерживать импорт и транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

В частности, Польша продолжает разными способами сдерживать ввоз и транзит агропродукции из Украины, в частности предоставляет конвой для сопровождения товаров, применяет электронные пломбы и замедляет проведение ветеринарных проверок. Кроме того, Варшава возобновила ветеринарные проверки транзитных грузов и отказывается принимать к перевозке железнодорожным транспортом грузов в вагонах с колеей 1520 мм с перегрузкой на территории Польши. В то же время польские перевозчики бастуют и физически блокируют проезд через границу.

Венгрия только после 12 мая внесла изменения в сужение запрета в соответствии с регламентом ЕС 2023/903, однако решения еще фактически не имплементированы, а Словацкая Республика до сих пор не отменила односторонний запрет.

«В то же время, беспокойство вызывают заявления некоторых политиков указанных стран, что принятый временный запрет на импорт из Украины будет продлен и после 5 июня 2023 г. Кроме того, возможность расширения и продления запрета связывают с анонсированным Европейской комиссией расследованием фактов растущего импорта агропродукции из Украины », - отмечается в обращении.

По мнению авторов документа, такие недоразумения должны быть срочно решены в ближайшее время, чтобы и дальше усиливать единство в борьбе с военной агрессией РФии против Украины и противодействия глобальным продовольственным вызовам.

В начале мая Европейская комиссия ввела исключительные и временные меры пресечения, которыми будет ограничено свободное обращение четырех украинских аграрных товаров - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника - на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Меры вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 г., но при необходимости могут быть продолжены. В этот период эти товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти. В то же время, через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любой другой продукции из Украины.

Источник: Порти України

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}